Publikationer

 • 2021
  Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Lotte Bøgh Andersen.
 • 2015
  Boolsen, Merete Watt ; Hørdam, Britta. / Public Health, regulation and policy for patient involvement in own rehabilitation. I: B M C Geriatrics. 2015.
 • 2017
  Patient involvement in own rehabilitation after early discharge Hørdam, B. & Boolsen, Merete Watt, 1 dec. 2017, I: Scandinavian Journal of Caring Sciences. 31, 4, s. 859-866 8 s
 • 2021
  Positivisme. Kapitel 3 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Michael Hviid Jacobsen.
 • 2019
  Sundby, Anna, Merete Watt Boolsen, Kristoffer Sølvsten Burgdorf, Henrik Ullum, Thomas Folkmann Hansen, Anna Middleton, Ole Mors. 2019. “The preferences of potential stakeholders in psychiatric genomic research regarding consent procedures and information delivery”. European Psychiatry, 55:01:29-35.
 • 2018
  Sundby, Anna, Merete W. Boolsen, Kristoffer S. Burgdorf, Henrik Ullum, Thomas F. Hansen, Ole Mors. 2018. “Attitudes of stakeholders in psychiatry towards the inclusion of children in genomic research”.Human Genomics; 12:12
 • 2018
  AMAP, 2018 – Artic Monitoring and Assessment Programme – Adaptations Actions for at Changning Arctic: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region – Chapter 5: Education in Greenland and Nunavut. Together with Maria Ackrén, Thierry Rodon and Fiona Walton
 • 2017
  Sundby, Anna, Merete Watt Boolsen, Kristoffer Sølvsten Burgdorf, Henrik Ullum, Thomas Folkmann Hansen, Anna Middleton, Ole Mors. 2017. “Stakeholders in psychiatry and their attitudes toward receiving pertinent and incident findings in genomic research”. American Journal of Medical Genetics Part;173:2649-2658
 • 2017
  Stakeholders in psychiatry and their attitudes toward receiving pertinent and incident findings in genomic research. Wiley, American Journal of medical genetics. Authors: Sundby, A., Boolsen, M. W., Burgdorf, K. S., Ullum, H., Hansen, T. F., Middelton, A., Mors,O.
 • 2017
  BBDS: Chapter 5 – Education in Greenland and Nunavut. Sammen med Maria Ackren, Thierry Rodon and Fiona Walton
 • 2016
  “Patient-involvement in Own Rehabilitation after Early Discharge”. Sammen med Britta Hørdam. Scandinavian Journal of Caring Sciences scenic@uta.fi
 • 2014
  Anmeldelse af Lene Tanggaard, Frederik Thuesen og Kathrin Vitus, red.: Konflikt i kvalitative studier. Kbh. Hans Reitzels Forlag. I: Økonomi og Politik, Vol. 87. årg., 9, 02.05.2014, s. 110-
 • 2014
  Patienter klager for døve ører/af Jens Reiermann./Boolsen, Merete Watt. I: Mandag Morgen, 05.05.2014, s. 1- (Formidling; kommentar)
 • 2013
  Merete Watt Boolsen, Lise Munk Plum & Jens G. Hillingsø: Den Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser har tvivlsom kvalitet. Ugeskrift for Læger 175/35 26. august 2013
 • 2013
  Merete Watt Boolsen, Lise Munk Plum & Jens G. Hillingsø: Forbedring af spørgeskema vedrørende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Ugeskr Læger 175/35 26. august 2013
 • 2012
  Kronik i Sermitsiaq (8.juni): Hvorfor nås målene med uddannelsesplanen ikke?
 • 2012
  Feer og hekse i uddannelsessektoren. Grønlands Kultur og Samfundsforskning. Ilisimatusarfik. Forlaget Atuaquat. Nuuk.
 • 2012
  Programevalueringsnotat. For Uddannelsesdepartementet, Grønlands selvstyre.
 • 2011
  Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Lotte Bøgh Andersen.
 • 2011
  Positivisme. Kapitel 3 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Michael Hviid Jacobsen.
 • 2010
  Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Lotte Bøgh Andersen.
 • 2010
  Den gode skole 2010. Pixi notat. 9 sider. ISBN 87-7393-639-1.
 • 2010
  Atuarfitsialak. Atuarfiit pisortaasa suliaannik misissuineq. En undersøgelse for Inerisaavik. 33 sider. ISBN 87-7393-634-0.
 • 2010
  Positivisme. Kapitel 3 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Michael Hviid Jacobsen.
 • 2010
  Grounded Theory. Kapitel 10 i Kvalitative metoder – en grundbog, redigeret af Brinkmann & Tanggaard. Hans Reitzels Forlag. (p. 207-238)
 • 2009
  Iliniartitaanermut pilersaarut 2009. Suna pineqarpa? Susoqarpa?
 • 2009
  Tænk selv! En videnskabsteoretisk antologi sammen med Vibeke Ankersborg. Forlaget Politiske Studier. Revideret udgave. (167 sider) Heri kapitel 3: Hvad er teori? (p. 41-66) samt kapitel 7: Den positivistiske metode (p. 143-166)
 • 2009
  Uddannelsesplanen 2009: Hvad handler den om? Hvad sker der? Kort udgave.
 • 2008
  Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af besvarelserne. Hans Reitzels Forlag. (237 sider)
 • 2008
  ’Ilimiagaqarpunga, namminersorneq angujumagakkn’. I Nuatassiassat Piareersarfik, Juli 2008, nr. 5 p. 11-13.
 • 2008
  ’Jeg uddanner mig, fordi jeg vil ha’ selvstyre’. I Nyhedsbrev Piareersarfik, Juli 2008 Nr. 5, p. 8-10.
 • 2008
  Hvordan kan man måle værdien af frivilligt socialt arbejde? i antologien ‘Noget på hjerte 1922007: Kvalitativa analyser – forskningsprocess, människa, samhälle. Gleerups Utbildning AB. (224 sider)
 • 2007
  Tænk selv! En videnskabsteoretisk antologi sammen med Vibeke Ankersborg. Forlaget Politiske Studier. (154 sider) Heri kapitel 3: Hvad er teori? (p. 41-66) samt kapitel 7: Den positivistiske metode (p. 130-153)
 • 2007
  I: Økonomi & Politik. 2007 ; vol. 80, nr. 3, Kbh.: s. 80-82: Anm. af Niels Egelund & Torben Tranæs (red.) et al.: Pisa Etnisk 2005. Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag og Anm. af Peter Allerup: Pisa 2000’s læseskala. Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 22, 2006: Tekst- og argumentationsanalyse for begyndere. Sammen med Gitte Lindermann
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 20, 2006: Frygt ikke teori.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 19, 2006: Sådan finder du tal. Sammen med Gitte Lindermann.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 18, 2006: Om at kombinere kvalitative og kvantitative data.
 • 2006
  Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag. (237 sider)
 • 2006
  I Evalueringsnyt. Udgivet af Dansk Evalueringsselskab. Temanummer med artikler fra NOPSA konferencen 2005: From ‘best practices’ to ‘more efficient evaluations’ – illustrated with the case of crime prevention. (p. 21-27).
 • 2006
  I antologien At opdage verden. Redigeret af Flemming Svith. Journalistisk kvalitetssikring – hvordan bliver analysen sand? (p. 79-104).
 • 2005
  Evidensbaseret forskning – hvorfor og hvad er det? UDEN FOR NUMMER, nr. 10 2005, 6. årgang. Dansk Socialrådgiverforening.
 • 2005
  I Mikkelsen, Britha: Methods for Development Work and Research – a new guide for practitioners. SAGE Publications, 2nd ed. I 2nd printing af bogen fra 2006 er oplyst, at jeg står for kapitlerne 4 og 5. (Kapitel 4: Different Types of Development Studies – Purpose, Methods and Design p. 124-155. Kapitel 5: Data Construction and Analysis of Qualitative Data p. 156-198).
 • 2004
  Fra spørgeskema til statistisk analyse – genveje til pålidelige og gyldige analyser på et samfundsvidenskabeligt grundlag. C.A. Reitzels Forlag. 2004.
 • 2004
  Den kriminalpræventive geometri: at opdrage ulve, passe på ænder og indrette huler. Det Kriminalpræventive Råd, Erhvervs- og Boligstyrelsen
 • 2004
  Kriminalpræventive evalueringer af projekterne i ’Mere trygge byer’ – eller historien om hvordan man bevæger sig fra ”det er håbløst” til ”det kan lykkes”. Erhvervs- og Boligstyrelsen samt i internetudgave.
 • 2004
  Kvalitative analyser i praksis – genveje til problem, teori, metode og analyse. Forlaget Politiske Studie
 • 2002/2003
  Ved vi det, vi tror vi ved? En bortfaldsanalyse af en spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne elever på Kofoeds Skole. Kofoeds Skoles årsskrift 2002/2003.
 • 2003
  Interaktiv teori. En anmeldelse af teoriguiden. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 1, 2003. p. 132-134.
 • 2002
  Safer Cities, Paper for the European Crime Prevention Network Conference, 2002.
 • 2000
  Fra Olsen Banden til An American Family. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 5, 2001.
 • 2000
  Bysociologien på den politiske dagsorden. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 7, 2000.
 • 2000
  SSP-samarbejdet – udvikling og perspektiver. Det Kriminalpræventive Råd, Narkotikarådet og Voldssekretariatet.
 • 1999
  Målrettet og koordineret støtte til børn af psykisk syge forældre. Rapport om projekt ved Børnepsykiatrisk afdeling Q, KAS Gentofte. Sammen med Rikke Schwartz.
 • 1999
  SSP-samarbejdet skal undersøges. Dansk Politi, 15. maj.
 • 1999
  NYSTART – statusrapport 1, Askovgården. sammen med Per I. Hensen og Poul Nissen.
 • 1998
  Forstå statistikken. C.A. Reitzels Forlag. sammen med Uffe Foss Hansen.
 • 1997
  Jeg spø’r, får svar og handler – men hvad mente jeg egentlig? Kapitel i Pas på pædagogikken – en antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner, C.A. Reitzels Forlag.
 • 1997
  Hvordan skrives en artikel redeligt? – speci­elt den statistiske del? Tidsskriftet Sygeplejersken, marts.
 • 1996
  Introduktion til sociologisk metode. C.A. Reitzels Forlag.
 • 1993
  Statistik – en kort introduktion. Tidsskriftet Klinisk Sygepleje.
 • 1993
  Introduktion til sociologisk metode. C.A. Reitzels Forlag.
 • 1992
  Studievejledningen på det almene gymnasiale niveau – betingelser, handlinger og holdninger. Gymnasieskolernes Lærerforening.
 • 1992
  Hvor mange og hvem er hørehæmmede? Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat 1992:3.
 • 1992
  Udstødte og sårbare. Socialforskningsinstituttets rapport 92:9. Sammen med Jensen, Kirsten Just & Nielsen, Hanne.
 • 1992
  Kønskampen i den danske folkekirke. Social Kritik, nr. 20.
 • 1992
  “Man kan ikke lige tage en proces op af skuffen.” Analyse i Miljøministeriets Rapport om projekt Grøn Kommune. Miljøministeriet.
 • 1991
  Forskningsværktøj – en indføring i sociologisk metode og statistik. Kontekst.
 • 1991
  Introduktion til sociologisk metode. Fra problemformulering, planlægning af en under­søgelse og dataindsamling til analyse, evaluering og rapportskrivning. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1991
  Hvordan klarer gymnasiet sig? En holdningsundersøgelse blandt amtspolitikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, elever og forældre. I GLIMT (Gymnasieskolernes Lærerforening), februar.
 • 1991
  Frauen in der Kirche. Kapitel i Der Frauen, redigeret af Wolf, K. m.fl. Forlaget Frauenoffensive.
 • 1990
  Religionssociologi i internationalt perspektiv. Dansk Sociologi, nr. 2, 1. årgang, november.
 • 1990
  Jeg vil være min egen chef. Socialforskningsinstituttets rapport 90:13. Sammen med Mærkedahl, Inge.
 • 1990
  Female Ministers in the Danish Protestant Church. International Journal of the Sociological Association. December 1990.
 • 1990
  Kompendium i sociologisk metode og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1990
  Female Ministers in the Danish Protestant Church. Paper på verdenskongressen i sociologi. Madrid.
 • 1990
  De er ikke helt lige i Folkekirken. Kronik i Fyns Stiftstidende, 13. februar.
 • 1990
  Menighedsrådenes samarbejde med og vurderinger af kvindelige og mandlige præster. Menighedsrådenes blad.
 • 1990
  Kvinder som præster. Præsteforeningens blad, 1990/8.
 • 1990
  Det står skralt til med ligestillingen i folkekirken. Socialforskning, 90:1.
 • 1990
  Ligestilling mellem kvindelige og mandlige præster? Kronik i Jyllandsposten. 7. februar.
 • 1990
  Ligestilling i folkekirken? Socialforskningsinstituttets rapport 90:1.
 • 1989
  Kompendium i sociologisk metode og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1989
  Voluntary Action in Denmark and Britain. ARVAC BULLETIN. No. 37, Summer.
 • 1989
  Rapport fra et distriktspsykiatrisk forsøg på Indre Nørrebro: De første visitationserfaringer. Københavns Kommune.
 • 1989
  Kommunernes børnesager – en undersøgelse af forebyggelse, visitation og anbringelse i syv kommuner. Socialforskningsinstituttets rapport 89:1. Sammen med Jørgensen, Per Schultz & Gamst, Birthe.
 • 1989
  Undersøgelse af kvindelige præster i hierarki og menighed. Præsteforeningens Blad. Marts. Sammen med Koch-Nielsen, Inger.
 • 1989
  Kompendium i sociologi med særlig vægt på familiesociologi. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1988
  Kompendium i sociologisk metodik og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1988
  Frivilligt socialt arbejde – hvem, hvad og hvorfor. Frivilligt socialt arbejde og de professionelle. Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde.
 • 1988
  Det frivillige arbejde i Danmark på ældreområdet. De frivillige er her. Omsorgsorganisationernes samråd og Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde.
 • 1988
  Myten om hattedamerne. Missionen, nr. 2.
 • 1988
  Hattedamer eller hva’? Social Bistand, nr. 2.
 • 1988
  Midtvejsrapport om socialpsykiatrisk projekt, indre Nørrebro. Københavns Kommune, Bistandsafdelingen. Sammen med Maarbjerg, Jesper & Hensen, Per I.
 • 1988
  Politik og frivilligt socialt arbejde. Jyllands Posten. Kronik, 9. marts 1988.
 • 1988
  Voluntary Action in Denmark and Great Britain. The Danish National Institute of Social Research, Pamphlet no. 26. Sammen med Helle Holt.
 • 1988
  Frivilligt socialt arbejde – hvem, hvad og hvorfor. Socialforskningsinstituttets rapport 88:2.
 • 1986
  Børns opvækst uden for hjemmet. En undersøgelse af døgnanbringelser i Københavns Kommune. Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstituts Forlag, København. Sammen med Mehlbye, Jill & Sparre, Lisbeth.
 • 1987
  Det ville være fedt, hvis vi også kunne fjerne forældrene, men hvad siger børnene selv? Børn i Tiden, nr. 6.
 • 1985
  Rapport fra Ventelistegruppen. Københavns Kommune, Hospitalsdirektoratet.
 • 1984
  Socialt Atlas 1984. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1984
  Miljø-klubberne på Nørrebro – fremtidens tilbud til børn og unge. Opsøgende arbejde, efteruddannelse af medarbejdere, netværksarbejde i nærmiljøet, indslusning af problemgrupper, tværfagligt samarbejde, fællesaktiviteter. Rapport af et års forsøgsarbejde. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen. Sammen med Hensen, Per I. & Madsen, Ebbe Ro.
 • 1984
  Fører flere langtidsmedicinske sengepladser til et lavere forbrug af plejehjemspladser? Ugeskrift for Læger, 2. april.
 • 1984
  Langtidsmedicinsk visitation set med social- og sundhedsforvaltningens øjne. Ugeskrift for Læger, 2. april.
 • 1983
  Psyko-Sociale problemer, distriktspsykiatri og tværfagligt samarbejde.ISA (Forfatternes udgivelse på eget forlag). Sammen med Hensen, Per I. & Madsen, Ebbe Ro.
 • 1983
  Vanløse Analysen – endelig rapport, 1983. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1983
  Socialt Atlas 1983. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Vanløse Analysen 1. delrapport, 1982. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Socialt Atlas 1982. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Life Style and Career Choice in Denmark. Journal of Career Education, March.
 • 1980
  Danish Life Style and Career Choice – A Study of Welfare. Sociological Microjournal, vol. 4.
 • 1980
  Opstil og begrund mindst 10 handleregler for oprettelsen af et samfunds­videnskabeligt forskningsinstitut, hvis resultater skal kunne anvendes i praksis. Licentiatforelæsning.
 • 1977
  Hvad sker der, når man oplyser skolebørn om åndssvaghed? S.Å.-Nyt, nr. 11-12. Sammen med et hold studerende.
 • 1978
  Excerpt af licentiatafhandling: Samfundsvidenskabelig forskning – struk­tur, teknologi og produktivitet. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, København.
 • 1977
  Samfundsvidenskabelig forskning – struktur, teknologi og produktivitet. Licentiatafhandling, Københavns Universitet.
 • 1977
  Angående offentlighed omkring forskningsresultater. DDA-NYT, nr. 3.
 • 1976
  Nogle donorsynspunkter vedrørende oparbejdning. DDA-NYT, nr. 2.
 • 1976
  Samfundsvidenskabelige publikationer og institutioner i Danmark. Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
 • 1975
  Who uses what drugs in Denmark and some principles behind drug treatment programs. Journal of Drug Issues, Winter. Sammen med Knipschildt, H.E.
 • 1975
  Drugs in Denmark. The International Journal of the Addictions, vol. 10. Fremtidsforskning (magisterforelæsning). Sociologiske meddelelser, 15. serie, 1. hæfte.
 • 1972
  Stofbrug blandt skoleungdom i Roskilde 1972. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien. Sammen med Manniche, E. & Holstein, Bjørn E.
 • 1972
  En empirisk og teoretisk analyse af stofbrug blandt unge på Bornholm 1972. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien. Sammen med Manniche, E. & Holstein, Bjørn E.
 • 1972
  Oversættelse og redaktion af Berelson & Steiner: Human Behavior. Udkommet på Paludans Fiol-bibliotek med titlen: Social adfærd.
 • 1972
  Narkotikakriminelle i fængsler. Kapitel i: Ungdom og stofbrug, red. Winsløv, J. Paludans Fiol-bibliotek.
 • 1971
  Fængselsanbragte narkotika-kriminelle. Ugeskrift for Læger, 133/10, 12. marts. (Summary af ovennævnte i Danish Medical Bulletin).
 • 1971
  Hvem registreres for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer? Socialrådgiveren, nr. 1, 1971.
 • 1971
  Narkotika-kriminelle og andre afvigere – et sociologisk/kriminologisk studie. Uddrag af magisterkonferens. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien.
 • 1970
  Euforiserende stoffer; udbredelse, forbrug og straf. Socialt Tidsskrift, nr. 11-12. Sammen med Holstein, Bjørn E.
 • 1970
  Narkotika-kriminelle og andre afvigere. Tidsskrift for Mentalhygiejne, nr. 8.