• Undervisning

  Lektor, lic.soc. og ansat på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

  Mit undervisningsområde er samfundsvidenskabelige metoder i bred forstand:

  Hvordan gennemføres en samfundsvidenskabelig analyse, undersøgelse eller projekt? Hvilke metoder – kvalitative, kvantitative eller kombinationer heraf – kan anvendes? Hvordan indsamles data? Hvordan analyseres data? Hvordan anvendes analyseprogrammet NVivo?

  Kildekritik, videnskabsteori, de videnskabsteoretiske dimensioner og deres konsekvenser for forskningen er også blandt undervisningsdisciplinerne.

  Forskningsmæssigt har jeg beskæftiget mig med forskellige områder fra arbejdsmarked til den sociale sektor/sygepleje og hjemmepleje, fra afvigende adfærd (kriminalitet) til forebyggelse af kriminalitet og fra frivilligt socialt arbejde til ligestillingspolitik i den danske folkekirke. Helt andre dimensioner i min forskning handler om fremtidsforskning, innovation og social forandring. Undervisning og forskning i Digital Social Sciences siden 2010.

 • Forskning

  Siden 2006 har jeg forsket i emnet uddannelse, idet jeg har set på forskellige dimensioner i uddannelse i Grønland.

  (1) Empirisk og teoretisk forskning inden for et felt, der kan betegnes som ’Regler og ansvar’ – og som beskæftiger sig med konsekvenser af og samspillet mellem evalueringsmodeller og faglighed hos de
  respektive faggrupper, der forvalter konsekvenserne af evalueringerne

  (2) Sundhedsforskning

  (3) Udvikling af det metodiske felt, hvor kvalitative og kvantitative metoder supplerer hinanden. Endvidere med fokus på samspillet mellem teknologien (specielt softwarepakken NVivo) og metoderne i analyse og kommunikationsfasen

  (4) Evaluerings- og udviklingsevalueringsteknikker

  (5) Forskning i og om Grønland – herunder arktis.