Artikel om MDT: Når tværfaglighed og kompleksitet forøger den faglige kvalitet. En analyse af MultiDisciplinæreTeam konferencer. MDT-udvalget er nedsat af DMCG.dk og består af: Lene Lundvall (formand), Lone Nørgård Petersen, Torben Riis Rasmussen, Rikke Hagemann-Madsen, Jens Hillingsø, Jon Asmussen, Pernille Dehn (akademisk sekr). Licentiat i sociologi Merete Watt Boolsen fra Københavns Universitet har foreslået den anvendte metodik (MSC) samt den anvendte kompleksitetsteori og er hovedforfatter af rapporten.

190627-mdt-rapport-17.06.2019_final_inkl_bilag