Introduktion til sociologisk metode. Fra problemformulering, planlægning af en under­søgelse og dataindsamling til analyse, evaluering og rapportskrivning. Kofoeds Skoles Forlag.