Hvordan klarer gymnasiet sig? En holdningsundersøgelse blandt amtspolitikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, elever og forældre. I GLIMT (Gymnasieskolernes Lærerforening), februar.