Miljø-klubberne på Nørrebro – fremtidens tilbud til børn og unge. Opsøgende arbejde, efteruddannelse af medarbejdere, netværksarbejde i nærmiljøet, indslusning af problemgrupper, tværfagligt samarbejde, fællesaktiviteter. Rapport af et års forsøgsarbejde. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen. Sammen med Hensen, Per I. & Madsen, Ebbe Ro.