Kommunernes børnesager – en undersøgelse af forebyggelse, visitation og anbringelse i syv kommuner. Socialforskningsinstituttets rapport 89:1. Sammen med Jørgensen, Per Schultz & Gamst, Birthe.