I Mikkelsen, Britha: Methods for Development Work and Research – a new guide for practitioners. SAGE Publications, 2nd ed. I 2nd printing af bogen fra 2006 er oplyst, at jeg står for kapitlerne 4 og 5. (Kapitel 4: Different Types of Development Studies – Purpose, Methods and Design p. 124-155. Kapitel 5: Data Construction and Analysis of Qualitative Data p. 156-198).