Hvordan kan man måle værdien af frivilligt socialt arbejde? i antologien ‘Noget på hjerte 1922007: Kvalitativa analyser – forskningsprocess, människa, samhälle. Gleerups Utbildning AB. (224 sider)