Publikationer

 • 2018
  AMAP, 2018 – Artic Monitoring and Assessment Programme – Adaptations Actions for at Changning Arctic: Perspectives from the Baffin Bay/Davis Strait Region – Chapter 5: Education in Greenland and Nunavut. Together with Maria Ackrén, Thierry Rodon and Fiona Walton
 • 2017
  Stakeholders in psychiatry and their attitudes toward receiving pertinent and incident findings in genomic research. Wiley, American Journal of medical genetics. Authors: Sundby, A., Boolsen, M. W., Burgdorf, K. S., Ullum, H., Hansen, T. F., Middelton, A., Mors,O.
 • 2017
  Lidenskab, videnskab og selvværd på Ilisimatusarfik. Tidsskriftet på Ilisimatusarfik.
 • 2017
  BBDS: Chapter 5 – Education in Greenland and Nunavut. Sammen med Maria Ackren, Thierry Rodon and Fiona Walton
 • 2016
  “Patient-involvement in Own Rehabilitation after Early Discharge”. Sammen med Britta Hørdam. Scandinavian Journal of Caring Sciences scenic@uta.fi
 • 2014
  Anmeldelse af Lene Tanggaard, Frederik Thuesen og Kathrin Vitus, red.: Konflikt i kvalitative studier. Kbh. Hans Reitzels Forlag. I: Økonomi og Politik, Vol. 87. årg., 9, 02.05.2014, s. 110-
 • 2014
  Patienter klager for døve ører/af Jens Reiermann./Boolsen, Merete Watt. I: Mandag Morgen, 05.05.2014, s. 1- (Formidling; kommentar)
 • 2013
  Merete Watt Boolsen, Lise Munk Plum & Jens G. Hillingsø: Den Landsdækkende undersøgelse af Patientoplevelser har tvivlsom kvalitet. Ugeskrift for Læger 175/35 26. august 2013
 • 2013
  Merete Watt Boolsen, Lise Munk Plum & Jens G. Hillingsø: Forbedring af spørgeskema vedrørende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Ugeskr Læger 175/35 26. august 2013
 • 2012
  Kronik i Sermitsiaq (8.juni): Hvorfor nås målene med uddannelsesplanen ikke?
 • 2012
  Feer og hekse i uddannelsessektoren. Grønlands Kultur og Samfundsforskning. Ilisimatusarfik. Forlaget Atuaquat. Nuuk.
 • 2012
  Programevalueringsnotat. For Uddannelsesdepartementet, Grønlands selvstyre.
 • 2011
  Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Lotte Bøgh Andersen.
 • 2011
  Positivisme. Kapitel 2 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Michael Hviid Jacobsen.
 • 2010
  Hypotesetest i samfundsvidenskab. Kapitel 1 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Lotte Bøgh Andersen.
 • 2010
  Den gode skole 2010. Pixi notat. 9 sider. ISBN 87-7393-639-1.
 • 2010
  Atuarfitsialak. Atuarfiit pisortaasa suliaannik misissuineq. En undersøgelse for Inerisaavik. 33 sider. ISBN 87-7393-634-0.
 • 2010
  Positivisme. Kapitel 2 i Videnskabsteori, redigeret af Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard. Hans Reitzels Forlag. Kapitlet er skrevet sammen med Michael Hviid Jacobsen.
 • 2010
  Grounded Theory. Kapitel 10 i Kvalitative metoder – en grundbog, redigeret af Brinkmann & Tanggaard. Hans Reitzels Forlag. (p. 207-238)
 • 2009
  Iliniartitaanermut pilersaarut 2009. Suna pineqarpa? Susoqarpa?
 • 2009
  Tænk selv! En videnskabsteoretisk antologi sammen med Vibeke Ankersborg. Forlaget Politiske Studier. Revideret udgave. (167 sider) Heri kapitel 3: Hvad er teori? (p. 41-66) samt kapitel 7: Den positivistiske metode (p. 143-166)
 • 2009
  Uddannelsesplanen 2009: Hvad handler den om? Hvad sker der? Kort udgave.
 • 2008
  Spørgeskemaundersøgelser. Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af besvarelserne. Hans Reitzels Forlag. (237 sider)
 • 2008
  ’Ilimiagaqarpunga, namminersorneq angujumagakkn’. I Nuatassiassat Piareersarfik, Juli 2008, nr. 5 p. 11-13.
 • 2008
  ’Jeg uddanner mig, fordi jeg vil ha’ selvstyre’. I Nyhedsbrev Piareersarfik, Juli 2008 Nr. 5, p. 8-10.
 • 2008
  Hvordan kan man måle værdien af frivilligt socialt arbejde? i antologien ‘Noget på hjerte 1922007: Kvalitativa analyser – forskningsprocess, människa, samhälle. Gleerups Utbildning AB. (224 sider)
 • 2007
  Tænk selv! En videnskabsteoretisk antologi sammen med Vibeke Ankersborg. Forlaget Politiske Studier. (154 sider) Heri kapitel 3: Hvad er teori? (p. 41-66) samt kapitel 7: Den positivistiske metode (p. 130-153)
 • 2007
  I: Økonomi & Politik. 2007 ; vol. 80, nr. 3, Kbh.: s. 80-82: Anm. af Niels Egelund & Torben Tranæs (red.) et al.: Pisa Etnisk 2005. Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag og Anm. af Peter Allerup: Pisa 2000’s læseskala. Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 22, 2006: Tekst- og argumentationsanalyse for begyndere. Sammen med Gitte Lindermann
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 20, 2006: Frygt ikke teori.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 19, 2006: Sådan finder du tal. Sammen med Gitte Lindermann.
 • 2006
  I Sygeplejersken. Blad nr. 18, 2006: Om at kombinere kvalitative og kvantitative data.
 • 2006
  Kvalitative analyser – at finde årsager og sammenhænge. Hans Reitzels Forlag. (237 sider)
 • 2006
  I Evalueringsnyt. Udgivet af Dansk Evalueringsselskab. Temanummer med artikler fra NOPSA konferencen 2005: From ‘best practices’ to ‘more efficient evaluations’ – illustrated with the case of crime prevention. (p. 21-27).
 • 2006
  I antologien At opdage verden. Redigeret af Flemming Svith. Journalistisk kvalitetssikring – hvordan bliver analysen sand? (p. 79-104).
 • 2005
  Evidensbaseret forskning – hvorfor og hvad er det? UDEN FOR NUMMER, nr. 10 2005, 6. årgang. Dansk Socialrådgiverforening.
 • 2005
  I Mikkelsen, Britha: Methods for Development Work and Research – a new guide for practitioners. SAGE Publications, 2nd ed. I 2nd printing af bogen fra 2006 er oplyst, at jeg står for kapitlerne 4 og 5. (Kapitel 4: Different Types of Development Studies – Purpose, Methods and Design p. 124-155. Kapitel 5: Data Construction and Analysis of Qualitative Data p. 156-198).
 • 2004
  Fra spørgeskema til statistisk analyse – genveje til pålidelige og gyldige analyser på et samfundsvidenskabeligt grundlag. C.A. Reitzels Forlag. 2004.
 • 2004
  Den kriminalpræventive geometri: at opdrage ulve, passe på ænder og indrette huler. Det Kriminalpræventive Råd, Erhvervs- og Boligstyrelsen
 • 2004
  Kriminalpræventive evalueringer af projekterne i ’Mere trygge byer’ – eller historien om hvordan man bevæger sig fra ”det er håbløst” til ”det kan lykkes”. Erhvervs- og Boligstyrelsen samt i internetudgave.
 • 2004
  Kvalitative analyser i praksis – genveje til problem, teori, metode og analyse. Forlaget Politiske Studie
 • 2002/2003
  Ved vi det, vi tror vi ved? En bortfaldsanalyse af en spørgeskemaundersøgelse blandt udskrevne elever på Kofoeds Skole. Kofoeds Skoles årsskrift 2002/2003.
 • 2003
  Interaktiv teori. En anmeldelse af teoriguiden. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 1, 2003. p. 132-134.
 • 2002
  Safer Cities, Paper for the European Crime Prevention Network Conference, 2002.
 • 2000
  Fra Olsen Banden til An American Family. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 5, 2001.
 • 2000
  Bysociologien på den politiske dagsorden. POLITOLOGISKE STUDIER, nr. 7, 2000.
 • 2000
  SSP-samarbejdet – udvikling og perspektiver. Det Kriminalpræventive Råd, Narkotikarådet og Voldssekretariatet.
 • 1999
  Målrettet og koordineret støtte til børn af psykisk syge forældre. Rapport om projekt ved Børnepsykiatrisk afdeling Q, KAS Gentofte. Sammen med Rikke Schwartz.
 • 1999
  SSP-samarbejdet skal undersøges. Dansk Politi, 15. maj.
 • 1999
  NYSTART – statusrapport 1, Askovgården. sammen med Per I. Hensen og Poul Nissen.
 • 1998
  Forstå statistikken. C.A. Reitzels Forlag. sammen med Uffe Foss Hansen.
 • 1997
  Jeg spø’r, får svar og handler – men hvad mente jeg egentlig? Kapitel i Pas på pædagogikken – en antologi om hverdagsliv og udvikling i daginstitutioner, C.A. Reitzels Forlag.
 • 1997
  Hvordan skrives en artikel redeligt? – speci­elt den statistiske del? Tidsskriftet Sygeplejersken, marts.
 • 1996
  Introduktion til sociologisk metode. C.A. Reitzels Forlag.
 • 1993
  Statistik – en kort introduktion. Tidsskriftet Klinisk Sygepleje.
 • 1993
  Introduktion til sociologisk metode. C.A. Reitzels Forlag.
 • 1992
  Studievejledningen på det almene gymnasiale niveau – betingelser, handlinger og holdninger. Gymnasieskolernes Lærerforening.
 • 1992
  Hvor mange og hvem er hørehæmmede? Socialforskningsinstituttet, Arbejdsnotat 1992:3.
 • 1992
  Udstødte og sårbare. Socialforskningsinstituttets rapport 92:9. Sammen med Jensen, Kirsten Just & Nielsen, Hanne.
 • 1992
  Kønskampen i den danske folkekirke. Social Kritik, nr. 20.
 • 1992
  “Man kan ikke lige tage en proces op af skuffen.” Analyse i Miljøministeriets Rapport om projekt Grøn Kommune. Miljøministeriet.
 • 1991
  Forskningsværktøj – en indføring i sociologisk metode og statistik. Kontekst.
 • 1991
  Introduktion til sociologisk metode. Fra problemformulering, planlægning af en under­søgelse og dataindsamling til analyse, evaluering og rapportskrivning. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1991
  Hvordan klarer gymnasiet sig? En holdningsundersøgelse blandt amtspolitikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, elever og forældre. I GLIMT (Gymnasieskolernes Lærerforening), februar.
 • 1991
  Frauen in der Kirche. Kapitel i Der Frauen, redigeret af Wolf, K. m.fl. Forlaget Frauenoffensive.
 • 1990
  Religionssociologi i internationalt perspektiv. Dansk Sociologi, nr. 2, 1. årgang, november.
 • 1990
  Jeg vil være min egen chef. Socialforskningsinstituttets rapport 90:13. Sammen med Mærkedahl, Inge.
 • 1990
  Female Ministers in the Danish Protestant Church. International Journal of the Sociological Association. December 1990.
 • 1990
  Kompendium i sociologisk metode og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1990
  Female Ministers in the Danish Protestant Church. Paper på verdenskongressen i sociologi. Madrid.
 • 1990
  De er ikke helt lige i Folkekirken. Kronik i Fyns Stiftstidende, 13. februar.
 • 1990
  Menighedsrådenes samarbejde med og vurderinger af kvindelige og mandlige præster. Menighedsrådenes blad.
 • 1990
  Kvinder som præster. Præsteforeningens blad, 1990/8.
 • 1990
  Det står skralt til med ligestillingen i folkekirken. Socialforskning, 90:1.
 • 1990
  Ligestilling mellem kvindelige og mandlige præster? Kronik i Jyllandsposten. 7. februar.
 • 1990
  Ligestilling i folkekirken? Socialforskningsinstituttets rapport 90:1.
 • 1989
  Kompendium i sociologisk metode og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1989
  Voluntary Action in Denmark and Britain. ARVAC BULLETIN. No. 37, Summer.
 • 1989
  Rapport fra et distriktspsykiatrisk forsøg på Indre Nørrebro: De første visitationserfaringer. Københavns Kommune.
 • 1989
  Kommunernes børnesager – en undersøgelse af forebyggelse, visitation og anbringelse i syv kommuner. Socialforskningsinstituttets rapport 89:1. Sammen med Jørgensen, Per Schultz & Gamst, Birthe.
 • 1989
  Undersøgelse af kvindelige præster i hierarki og menighed. Præsteforeningens Blad. Marts. Sammen med Koch-Nielsen, Inger.
 • 1989
  Kompendium i sociologi med særlig vægt på familiesociologi. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1988
  Kompendium i sociologisk metodik og statistik. Kofoeds Skoles Forlag.
 • 1988
  Frivilligt socialt arbejde – hvem, hvad og hvorfor. Frivilligt socialt arbejde og de professionelle. Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde.
 • 1988
  Det frivillige arbejde i Danmark på ældreområdet. De frivillige er her. Omsorgsorganisationernes samråd og Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejde.
 • 1988
  Myten om hattedamerne. Missionen, nr. 2.
 • 1988
  Hattedamer eller hva’? Social Bistand, nr. 2.
 • 1988
  Midtvejsrapport om socialpsykiatrisk projekt, indre Nørrebro. Københavns Kommune, Bistandsafdelingen. Sammen med Maarbjerg, Jesper & Hensen, Per I.
 • 1988
  Politik og frivilligt socialt arbejde. Jyllands Posten. Kronik, 9. marts 1988.
 • 1988
  Voluntary Action in Denmark and Great Britain. The Danish National Institute of Social Research, Pamphlet no. 26. Sammen med Helle Holt.
 • 1988
  Frivilligt socialt arbejde – hvem, hvad og hvorfor. Socialforskningsinstituttets rapport 88:2.
 • 1986
  Børns opvækst uden for hjemmet. En undersøgelse af døgnanbringelser i Københavns Kommune. Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstituts Forlag, København. Sammen med Mehlbye, Jill & Sparre, Lisbeth.
 • 1987
  Det ville være fedt, hvis vi også kunne fjerne forældrene, men hvad siger børnene selv? Børn i Tiden, nr. 6.
 • 1985
  Rapport fra Ventelistegruppen. Københavns Kommune, Hospitalsdirektoratet.
 • 1984
  Socialt Atlas 1984. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1984
  Miljø-klubberne på Nørrebro – fremtidens tilbud til børn og unge. Opsøgende arbejde, efteruddannelse af medarbejdere, netværksarbejde i nærmiljøet, indslusning af problemgrupper, tværfagligt samarbejde, fællesaktiviteter. Rapport af et års forsøgsarbejde. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen. Sammen med Hensen, Per I. & Madsen, Ebbe Ro.
 • 1984
  Fører flere langtidsmedicinske sengepladser til et lavere forbrug af plejehjemspladser? Ugeskrift for Læger, 2. april.
 • 1984
  Langtidsmedicinsk visitation set med social- og sundhedsforvaltningens øjne. Ugeskrift for Læger, 2. april.
 • 1983
  Psyko-Sociale problemer, distriktspsykiatri og tværfagligt samarbejde.ISA (Forfatternes udgivelse på eget forlag). Sammen med Hensen, Per I. & Madsen, Ebbe Ro.
 • 1983
  Vanløse Analysen – endelig rapport, 1983. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1983
  Socialt Atlas 1983. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Vanløse Analysen 1. delrapport, 1982. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Socialt Atlas 1982. Københavns Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen.
 • 1982
  Life Style and Career Choice in Denmark. Journal of Career Education, March.
 • 1980
  Danish Life Style and Career Choice – A Study of Welfare. Sociological Microjournal, vol. 4.
 • 1980
  Opstil og begrund mindst 10 handleregler for oprettelsen af et samfunds­videnskabeligt forskningsinstitut, hvis resultater skal kunne anvendes i praksis. Licentiatforelæsning.
 • 1977
  Hvad sker der, når man oplyser skolebørn om åndssvaghed? S.Å.-Nyt, nr. 11-12. Sammen med et hold studerende.
 • 1978
  Excerpt af licentiatafhandling: Samfundsvidenskabelig forskning – struk­tur, teknologi og produktivitet. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, København.
 • 1977
  Samfundsvidenskabelig forskning – struktur, teknologi og produktivitet. Licentiatafhandling, Københavns Universitet.
 • 1977
  Angående offentlighed omkring forskningsresultater. DDA-NYT, nr. 3.
 • 1976
  Nogle donorsynspunkter vedrørende oparbejdning. DDA-NYT, nr. 2.
 • 1976
  Samfundsvidenskabelige publikationer og institutioner i Danmark. Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
 • 1975
  Who uses what drugs in Denmark and some principles behind drug treatment programs. Journal of Drug Issues, Winter. Sammen med Knipschildt, H.E.
 • 1975
  Drugs in Denmark. The International Journal of the Addictions, vol. 10. Fremtidsforskning (magisterforelæsning). Sociologiske meddelelser, 15. serie, 1. hæfte.
 • 1972
  Stofbrug blandt skoleungdom i Roskilde 1972. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien. Sammen med Manniche, E. & Holstein, Bjørn E.
 • 1972
  En empirisk og teoretisk analyse af stofbrug blandt unge på Bornholm 1972. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien. Sammen med Manniche, E. & Holstein, Bjørn E.
 • 1972
  Oversættelse og redaktion af Berelson & Steiner: Human Behavior. Udkommet på Paludans Fiol-bibliotek med titlen: Social adfærd.
 • 1972
  Narkotikakriminelle i fængsler. Kapitel i: Ungdom og stofbrug, red. Winsløv, J. Paludans Fiol-bibliotek.
 • 1971
  Fængselsanbragte narkotika-kriminelle. Ugeskrift for Læger, 133/10, 12. marts. (Summary af ovennævnte i Danish Medical Bulletin).
 • 1971
  Hvem registreres for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer? Socialrådgiveren, nr. 1, 1971.
 • 1971
  Narkotika-kriminelle og andre afvigere – et sociologisk/kriminologisk studie. Uddrag af magisterkonferens. Kontaktudvalget vedrørende Ungdomsnarkomanien.
 • 1970
  Euforiserende stoffer; udbredelse, forbrug og straf. Socialt Tidsskrift, nr. 11-12. Sammen med Holstein, Bjørn E.
 • 1970
  Narkotika-kriminelle og andre afvigere. Tidsskrift for Mentalhygiejne, nr. 8.